Kjøp 3 wallstickers eller plakater og betal bare for 2!

Angrerett

Angrerett

Du har rett til å avbryte denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du, eller en tredjepart annet enn transportøren og angitt av deg, får fysisk besittelse av siste vare.

For å benytte deg av angreretten, må du informere oss (Trivo Sweden AB, Terminalgatan 9, 23261 Arlov, Sverige) om beslutningen om å avbryte denne kontrakten ved en tydelig uttalelse (for eksempel et brev sendt med post eller e-post). Du kan bruke vedlagte modell for avbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk. For å overholde avbestillingsfristen, er det tilstrekkelig å sende din kommunikasjon angående utøvelsen av retten til å avbryte før avbestillingsperioden har utløpt.

Virkninger av avbestilling

Hvis du avbryter denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du valgte en leveringsmetode annet enn den minst kostbare standardleveringen tilbudt av oss). Vi kan trekke fra refusjonen for verdiforringelse av eventuelle varer levert, hvis verdiforringelsen skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foreta refusjonen uten unødig opphold, og senest -
(a) 14 dager etter den dagen vi mottar tilbake varer fra deg, eller
(b) (om tidligere) 14 dager etter den dagen du gir bevis for at du har returnert varene, eller
(c) hvis ingen varer ble levert, 14 dager etter den dagen vi blir informert om din beslutning om å avbryte denne kontrakten.

Vi vil foreta refusjonen ved å bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; uansett vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av refusjonen.

Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene tilbake eller du har fremlagt bevis for at du har sendt tilbake varene, avhengig av hva som skjer først. Du skal returnere varene eller overlevere dem til oss uten unødig opphold, og i alle fall senest 14 dager fra den dagen du gir beskjed om avbestilling av denne kontrakten til oss. Fristen er overholdt hvis du sender tilbake varene før 14-dagersperioden har utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varene som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.